No.2571嫩模姜贞语私房性感吊带内衣半脱露豪乳拉罐遮点极致诱惑写真[62P]_姜贞语_秀人网

No.2571嫩模姜贞语私房性感吊带内衣半脱露豪乳拉罐遮点极致诱惑写真[62P]_姜贞语_秀人网

其说妄诞可鄙,今删其纰谬之辞,存之于【附方】旧三十七,新二十二。 咳嗽寒热,旦夕加重,少喜多嗔,面色不润,忽进忽退,积渐少食,脉弦紧者∶杏仁半斤去皮尖,童子小便二斗浸七日,漉出温水淘洗,砂盆内研如泥,以小便三升煎如膏。

熟者笮汁晒收为梅酱惟乌梅、白梅可入药。颖曰∶笋与竹沥功近。

 则榛有臻至之义,以其名告己之虔也。主溪毒,碎敷之。

茄叶摘布路上,以灰围之,则子必繁,谓之嫁茄。  每服三十丸,米饮下。

寇氏谓其分散热毒瓦斯,盖亦取其走而性急也。 时珍曰∶桃枝竹出川、广中。

呜呼!百果之生,所以养人,非欲害人。皆指苦壶而言,即苦瓠也。

Leave a Reply